Prefabrik Depo

Depo, depreme ve diğer doğa olaylarına dayanıklı olarak yapılan ve genel kullanımıyla malların, nesnelerin, eşyaların toplu bir şekilde konulduğu yerdir. Depolar içindekileri uygun koşullarda saklamakla birlikte korumakta, gerektiğinde yeniden kullanılabilir olmalarına olanak sağlamakta ve bakımlarının yapılması için de uygun bir ortam oluşturmaktadır. Depo yapımında alüminyum, demir gibi metaller tercih edilse de en yaygın kullanılan ve sağlıklı sonuçlar veren çelik depodur. 

Prefabrik Depo

Çelik depo müşterilerin ihtiyaçları doğrultusunda ve projeye uygun bir biçimde her mevsim ve doğa şartlarına uygun firmaya özel olarak üretilmektedir. Bu nedenle çelik depo yapımında çeşitli boyutlar ve özellikler kullanılmaktadır. Çelik depo yalıtımlı çelik depo ve yalıtımsız çelik depo olarak yapılabilmektedir. Yalıtımlı çelik deponun avantajı ısı ve ses yalıtımı sağlamasıdır. Yalıtımsız çelik deponun avantajı ise maliyetlerinin daha düşük olmasıdır. 

Hangar ise, içerisinde inşaat ve tarım araçları gibi büyük boyutlu nesneleri barındırmaya yarayan devasa büyüklüğe sahip depo niteliğindeki yapılara verilen isimdir. Ancak hangar boyutları kullanılacak ortama ve müşterinin tercihe göre değişiklik göstermektedir. Hangarlar içinde yer alan araçları barındırmanın yanı sıra araçları güneş ışığından, kötü hava koşullarından korumak ve araçların bakım, onarım, montaj veya imalatını yapmak için kullanılmaktadırlar. Özellikle günümüzde endüstri ve sanayi alanında işlev gösteren firmaları yakından ilgilendiren bu dev garajlar, firmaların iş yüküne göre talep ve beklentileri doğrultusunda imal edilirler. Hangar yapımında alüminyum ve demir kullanıla bileceği gibi çelik hangar şeklinde de yapılabilir. Çelik hangarlar diğerlerine göre depreme ve diğer doğa koşullarına en dayanıklı ve güvenilir olanlarıdır

Çelik hangar yapılar da çelik depolarda olduğu gibi müşterilerin ihtiyaçları doğrultusunda ve çelik hangar projesine uygun bir biçimde her mevsim ve doğa şartlarına uygun firmaya özel olarak üretilmektedir. Üretim aşamasından önce gerekli çizimler yapılarak projeler oluşturulmaktadır. Kolonsuz hangarlar özellikle firmalara büyük bir kullanım alanı avantajı sağlamaktadır. Çelik depolarda olduğu gibi tekrar sökülüp kurulma yer değiştirme imkanına sahip olan çelik hangarlar, uzun yıllar bozulmadan kullanılabilir. 

Çelik depo hangar boyut planlamasında dikkat edilmesi ve göz önüne alınması gerekenler nelerdir? Yapılan bir çelik deponun yeterli hacme sahip olup olmadığı yalnızca genişlik, uzunluk, yükseklik kriterine bakılarak değil, kulanım amacına, ürünlerin ve rafların arasında bırakılacak boşluklara göre de hesaplanmalıdır. 

Çelik depo şirketin kullanımına en uygun şekilde ne çok küçük ne de çok büyük olacak şekilde planlanmalıdır. Öncelikle çelik deponun yeri tespit edilmeli, raf sistemleri ve ekipmanları göz önüne alınarak hizmet edeceği amacına uygun olarak tasarlanmalıdır. Çelik depo tasarım hesaplamaları doğru yapılmalıdır. 

Çelik depo için iş hacminin ve kapasitesinin ne kadar olduğunu bilmek çok önemlidir. İş hacminin altında bir büyüklük bırakmamak ve kullanılacak alanda da esnek bir hesaplama yapmak, ileride deponun büyütüle bileceğinin göz önüne alınması gereken en önemli koşullar arasında yer almaktadır. Çelik hangar için de öncelikle ne amaçla kullanılacağı belirlenmelidir.

Çelik hangar boyutları için bir diğer önemli kriter ana kapı haricinde kaç kapı kullanılacağını tespit etmektir. Yalnızca bugünü düşünerek değil, gelecek te hesaba katılarak esnek bir yapı oluşturmak gerekmektedir.

Sağlık ocağı, Hastane, Aile sağlığı merkezi, Poliklinik, Çiftlik evi projeleri

Son yıllarda hafif çelik prefabrik teknolojisi ile üretilen binalara ciddi talepler görülmektedir. Bunun sebebi hafif çelik prefabrik teknolojisi ile yapılan binalar aşağıda belirtilen avantajları sağlamaktadır.

Prefabrik Hafif Çelik yapıların Avantajları

  • Gelecek için en büyük yatırımımızdır.
  • Uzun ömürlü ve güvenilir olmasıdır.
  • Yüksek ses, ısı ve sıvı yalıtımı sağlar.
  • Esnekliği ve hafifliği nedeniyle depreme ve her türlü doğa olaylarına dayanıklıdır.
  • Tasarımda tercihe göre çözümler sunar
  • Montaj işlemlerinin kolaylığı inşaat süresini kısaltır.

İlgili kurumlarca onaylanmış standartlara göre hazırlanan projeler imalat ve montaj aşamalarında, ihtiyaca bağlı olarak üretilir.
Fabrikada kaplamalı Depreme ve diğer doğa olaylarına dayanıklı Hafif Çelik Sistem
Uygulamasının tercih edilmesi durumunda; Çelik karkastan oluşan paneller, karkasın içerisinde yer alan izolasyon uygulaması ve karkasın iç ve dış yüzey kaplama malzemelerinin montajı fabrika ortamında yapılır. Bina dış ve iç cephelerinde yanmaz boyalı malzeme uygulaması gerçekleştirilir. Tüm tesisatlar tercihe göre projelendirilir.

Yerinde Kaplamalı depreme ve diğer doğa olaylarına dayanıklı Hafif Çelik Sistem uygulamasının tercih edilmesi halimde, proje statik hesaplarına uygun olarak hazırlanan çelik karkaslar, çıplak haliyle şantiyeye sevk edilir. Şantiye ortamında öncelikle çelik karkas montajı tamamlanır. Bunun ardından izolasyon uygulaması, iç yüzey ve dış yüzey kaplamaları gerçekleştirilir. Nem, ısı, ses ve sıvı yalıtım detaylarının tamamı şantiye ortamında tamamlanır, isteğe göre cephe uygulamaları yapılır.